EFTER BESÖKET

Ge eleverna möjlighet att stanna upp och reflektera kring besöket på Yrkes-SM.

EFTERTANKAR

Förslag på frågor är

 • Vad tycker ni om besöket på Yrkes-SM?
 • Vad gjorde ni under dagen?
 • Vilka pratade ni med?
 • Var det som ni hade tänkt er?
 • Vad var roligast/tråkigast?
 • Lärde ni er något nytt?
 • Vilka yrken verkade intressanta/tråkiga?
 • Skulle ni kunna tänka er att jobba med något av yrkena i framtiden?
 • Vilka program ska man välja om man vill jobba som: Plåtslagare, Målare, Frisör, Hästskötare, Guldsmed, Lastbilsförare, Svetsare, Plattsättare, IT-tekniker
 • Väckte besöket tankar kring gymnasievalet?

SJÄLVPORTRÄTTET

Tid: 40–60 minuter

Denna övning hjälper deltagarna att skapa ett visuellt CV och en kreativ bild av sig själva. Det blir en omväxlande övning där eleverna tänker och skriver i olika omgångar.

Förberedelse

Deltagarna behöver papper och penna.

Genomförande

Säg till deltagarna att de nu ska börja skriva
listor. Du instruerar, de skriver sin personliga lista. Låt dem göra en lista i taget och ge dem runt 3–5 minuter att göra varje lista.

 1. Det här är jag bra på. Förklara att alla ska lista tre saker de är bra på.
 2. Det här gillar jag. Alla listar tre saker de gillar.
 3. De här jobben vill jag ha just nu. Alla listar tre yrken de kan tänka sig att arbeta inom.
 4. Det här vill jag att min framtid ska innehålla: Alla listar tre saker som de tycker är viktigt med deras framtid, exempelvis hus, jobb, många vänner med mera.

Eleverna ska nu skapa bilden av sig själva
genom att göra listor

Utgå ifrån att de ska göra en stor streckgubbe som
symboliserar eleven i framtiden.

 • I övre vänstra hörnet: Det jag är bra på.
 • I övre högra hörnet: Det jag gillar.
 • I nedre vänstra hörnet: Det jag vill arbeta med.
 • I nedre högra hörnet: Det här vill jag att min framtid ska innehålla.

Ge deltagarna minst 10 minuter för detta och låt dem fylla papperet till bristningsgränsen.

Efter diskussion

När tiden är ute och alla har gjort sina porträtt så samlar du deltagarna i mitten och delar in dem i smågrupper. I grupperna ska de sedan presentera självporträtten och vad de står för. Därefter återsamlas alla i en helgrupp för den slutliga efterdiskussionen.

Förslag på frågor

 • Vad tycker ni om övningen?
 • Var det svårt eller lätt?
 • Varför gjorde vi det här?
 • Funderar ni kring framtiden?
 • Tänker ni på vad ni vill läsa på gymnasiet?
 • Är det viktigt att välja rätt gymnasieprogram?
 • Tror ni att många jobbar med det som de pluggade till?
 • Vad är viktigt att tänka på när man väljer utbildning eller jobb?
 • Vad skulle ni vilja arbeta med?