Hej utställare

Här hittar du information som rör din medverkan på Yrkes-SM som utställare. Informationen berör både etableringsfasen innan evenemanget, evenemangsdagarna och avetableringen efter evenemanget.