FÖRBERED ER INFÖR BESÖKET

Ska du besöka Yrkes-SM med din klass? Förbered klassen på bästa sätt för att få ut det mesta av ert besök, genom att förtydliga för eleverna varför man besöker evenemanget och vad man kan göra där. I detta material hittar du övningar och information att använda för att väcka tankar och funderingar kring gymnasievalet och framtiden, och för att jobba med värderingar och attityder kring olika yrken. Dessutom finns stöd för hur du bäst fångar upp tankar och funderingar som kommit upp i samband med besök.

Koppling till Läroplanen

Det finns många mål i Läroplanen som kan kopplas till samt motivera ett besök på Yrkes-SM. Raderna nedan är hämtade ur Läroplanen 2011:

”Eleverna skall få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De skall också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.” 

YRKES-SM – FYRA ENKLA FÖRSTA STEG

Enklaste sättet att förbereda er är att följa punkterna nedan. Har ni mer tid så ta del av fler övningar längre ner på sidan.

 1. Berätta om Yrkes-SM
  Börja med att berätta för klassen om evenemanget och varför ni besöker Yrkes-SM. Berätta främst om tävlingarna och möjligheten att prova på olika yrkesmoment på plats eller visa en film från tidigare evenemang.
 2. Låt eleverna själva söka efter information
  Efter att ni har introducerat evenemanget för eleverna kan det vara bra att låta eleverna själva söka information om evenemanget genom att kika runt på Yrkes-SMs webbsida och sociala medier och se vilka medverkande yrken och utställare som finns på evenemangsområdet. Vilka yrken kände de till och vilka känner de inte till? Blev eleverna extra nyfikna på något yrke och i så fall varför?
 3. Förbered frågor att ställa till utställarna
  Vilka arbetsredskap används? Hur ser en arbetsdag ut? Hur ser arbetsplatsen ut? Vilken utbildning behöver man för ett visst yrke? Vilka egenskaper är bra att ha inom yrket? Låt eleverna hitta på frågor att ställa.
 4. Fördjupningsuppgift ”Utforska yrket”
  Låt eleverna utforska ett yrke lite extra genom att de får läsa på om yrket innan besöket och att de sedan på plats intervjuar, filmar och fotar. Låt dem få reflektera och presentera sitt yrke för klassen efter besöket på Yrkes-SM.

FÖRE, UNDER OCH EFTER YRKES-SM

Innehållet i detta material syftar till att väcka tankar och funderingar kring gymnasieval och framtiden. Konkreta metoder ger möjlighet att jobba exempelvis med värderingar och attityder kring olika yrken och synen på framtiden. Spel och övningar varvas med olika uppgifter och skapar sammantaget ett lustfyllt och engagerande lärande. Tanken är att det ska gå att välja fritt bland uppgifterna utifrån vad som passar gruppen eller klassen bäst.

Nedan hittar du alla övningar uppdelat på före, under och efter.

Materialet går också att ladda ner som PDF här »

Före besöket

I förberedelsefasen är tanken att låta eleverna jobba med att öppna upp, inspireras och fundera kring framtid, värderingar och attityder kring olika yrken och stundande gymnasieval. Denna del sätter också Yrkes-SM i sitt sammanhang och ger en bild över vad eleverna kan förvänta sig av besöket.

Övningar före besöket

Under besöket

Yrkes-SM ger eleverna en palett av upplevelser och erfarenheter. Denna del ger eleverna konkreta mål och uppgifter att utföra under besöket vilket skapar stöd och struktur för att få ut så mycket som möjligt av besöket.

Övningar under besöket

Efter besöket

Tiden efter besöket är en mycket viktig del i processen. Här ger dokumentet stöd att fånga upp de tankar som eleverna har med sig tillbaka ifrån Yrkes-SM. Detta sker dels genom att eleverna får reflektera över Yrkes-SM och de funderingar som väckts. Det innebär även att på olika sätt arbeta vidare med frågeställningar som rör framtid samt studie- och yrkesval.

Övningar efter besöket