Före besöket

Dessa övningar är lämpliga att genomföra innan Yrkes-SM för att förbereda eleverna inför sitt besök och få dem att komma igång med funderingar kring studie- och yrkesval samt framtiden. Ni väljer själva vilka övningar ni vill göra.

DISKUSSION

Tid: 15–30 minuter

Denna övning får eleverna att personligen ta ställning. Målet är att använda övningen som ett underlag för diskussion kring gymnasievalet.

Förberedelse

Ställ alla stolar i en ring så att alla ser varandra.

Genomförande

Du ger ett antal påståenden. Om en elev tycker att påståendet stämmer överens med vad de själva tycker så reser de sig upp och byter plats med någon annan som också håller med om påståendet. Finns det inte någon att byta med behåller eleven sin plats. Efter varje påstående låter du några elever dela med sig av sina tankar kring frågan. När du har ställt ett tiotal frågor går du sedan över till efterdiskussionen.

 • Jag kollade på film igår (uppvärmningsfråga).
 • Jag gillar pizza bättre än kebab och hamburgare (uppvärmningsfråga).
 • Jag tycker att många av mina kompisar pratar om gymnasievalet.
 • Jag tror att de flesta vet vad de vill gå på gymnasiet.
 • Jag tycker inte det är viktigt att välja samma
  gymnasieprogram som mina kompisar.
 • Jag tycker det är viktigt att välja ett gymnasieprogram som är roligt.
 • Jag tycker det är viktigt att välja ett gymnasieprogram som ger jobb.
 • Jag tycker inte att det är viktigt att föräldrar är med och bestämmer vilket gymnasieprogram deras barn ska gå.
 • Jag tycker att vissa gymnasieskolor är bättre än andra.
 • Jag tycker det är svårt att hitta information om olika gymnasieprogram.
 • Jag har ingen aning om vilket gymnasieprogram jag ska välja.
 • Jag känner till Yrkes-SM.

Efter diskussionen

Exempel på frågor som du kan ta upp i klassen:

 • Vad tyckte ni om övningen?
 • Var det svårt eller lätt att bestämma sig?
 • Vad handlade övningen om?
 • Har ni börjat fundera kring gymnasievalet?
 • Känns det kul eller rent av stressigt att välja till gymnasiet?
 • Är det svårt att välja gymnasieprogram?
 • Vad är viktigt att tänka på när ni väljer
  gymnasieprogram?

 

TANKEKARTOR

Tid: 20–30 minuter

I denna övning kommer deltagarna att göra tankekartor tillsammans för att se hur långt ut de olika yrkena kan förgrena sig.

Förberedelse

Varje grupp behöver minst ett papper i A4-storlek och en penna.

Genomförande

Dela upp deltagarna i grupper och se till att varje grupp har papper och en penna.

Börja med att måla upp en ring på tavlan med ett yrke eller en yrkeskategori i. Måla sedan tre mindre ringar, skriv i relaterade yrken eller inriktningar och dra streck till den stora ringen i mitten. Berätta sedan att grupperna ska göra egna tankekartor och se till att inga grupper väljer samma yrke. Ge eleverna 5 minuter att göra tankekartor och berätta sedan att de ska rotera ett steg åt höger och lämna kvar sin tankekarta så att nästa grupp kan fortsätta på den. Ge dem 5 minuter att slutföra sina tankekartor och gå sedan in i efterdiskussion. Ett alternativ är att endast göra en tankekarta tillsammans på tavlan i helklass.

Efter diskussionen

Exempel på frågor som ni kan ta upp

 • Vad tyckte ni om övningen?
 • Titta på tankekartorna tillsammans.
  Kan ni se något mönster?
 • Vilken tankekarta blev störst?
  Vad beror det på?
 • Var det några yrken som förekom på flera olika tankekartor?
 • Vad tror ni att man behöver för utbildning för att få yrket i de stora ringarna?
 • Varför valde ni den yrkeskategorin?

 

TITTA PÅ YRKESFLMER

Tid: 30–60 minuter

Deltagare

Denna övning lämpar sig bäst att genomföra individuellt.

I denna övning ska deltagarna se på filmer om de yrken som förekommer på Yrkes-SM. Filmerna ger möjlighet att lära sig mer om dessa yrken.

Förberedelse

Då filmerna uteslutande finns på internet så
behöver eleverna dator eller surfplatta med internetuppkoppling.

Genomförande

Låt eleverna gå in på www.yrkessm.se/film och berätta för dem att de ska titta på minst tre filmer som representerar yrken de tycker verkar intressanta. Låt dem titta och svara på följande frågor:

 • Var yrkena som du trodde?
 • Ändrade du uppfattning om något av yrkena? Varför?
 • Vilken utbildning behövs?
 • Lärde du dig något nytt?
 • Vad är de tre största fördelarna med
  de yrken du valde ut?

Efter diskussionen

Återsamla alla deltagare efter att de sett filmerna och skrivit ner svar på alla frågor. Börja med att gå ett varv och låt deltagarna berätta de tre största fördelarna med yrket utan att avslöja vilket yrke det är. Låt de övriga deltagarna försöka gissa yrket och låt sedan deltagaren presentera sina svar.

Exempel på frågor man kan ta upp i klassen

 • Vad tyckte ni om filmerna?
 • Hur var det att besvara frågorna?
 • Var det några som valde samma yrke?
 • Vad är tankarna kring dessa yrken?
 • Räcker det med att gå en gymnasieutbildning eller behövs det vidareutbildning efteråt
  för att kunna jobba med yrkena i filmerna?
 • Är dessa framtidsyrken?
 • Skulle ni kunna tänka er att arbeta med några av dessa yrken?

Ett alternativ är att använda en projektor och se filmerna i helklass och att de gruppvis besvarar frågorna som finns med under genomförande.
I denna version inkluderas inte gissningsmomentet. Det går även att minska eller öka antalet filmer eleverna ska titta på, beroende på hur mycket tid man har.

VÄRDERA EGENSKAPER

Tid: 25–50 minuter

I denna övning kommer eleverna att sortera olika ord kopplade till yrkeskategorier och värdera vad som är viktigt för det yrket. Det kommer att utmana eleverna kring sina värderingar om olika yrken samt få upp ögonen för yrken som medverkar på Yrkes-SM.

Förberedelse

Du behöver klippa upp de olika egenskapskorten som du hittar HÄR » eller så skapar ni era egna kort.

Genomförande

Dela upp deltagarna i grupper och se till att varje grupp har en uppsättning med respektive egenskap i. Låt eleverna sedan välja ett yrke som finns med på Yrkes-SM (se faktaruta nedan) och berätta att de ska välja ut de fem viktigaste egenskaperna man borde ha för att arbeta inom det yrket. Ge eleverna 5–10 minuter till detta. Berätta sedan att de ska ta bort ytterligare två och rangordna inbördes så att de får de tre viktigaste egenskaperna. Presentera och diskutera med resten av klassen.

Efter diskussionen

Exempel på frågor du kan ta upp i klassen.

 • Vad tyckte ni om övningen?
 • Var det svårt eller lätt att välja ord?
 • Hur gjorde ni för att enas om vilka ord som skulle väljas?
 • Tror ni att personer som arbetar med dessa yrken skulle välja samma ord?
 • Vad känner ni till om dessa yrken?
 • Vilken utbildning krävs?
 • Hur tror ni en typisk arbetsdag ser ut för dessa olika yrken? Välj ut något som exempel.
 • Skulle ni kunna tänka er att arbeta med dessa yrken? Varför/Varför inte?