Så här kan näringslivet engagera sig i Yrkes-SM

Välkommen till Sveriges största satsning för att öka intresse och rekrytering till de yrkesutbildningar som vi behöver för ett väl fungerande näringsliv. På Yrkes-SM hittar många ungdomar sitt framtidsjobb och många arbetsgivare sin framtida arbetskraft. Nu har ni möjlighet att visa att ni engagerar er i en av de viktigaste framtidsfrågorna för länet!

På vilket sätt vill ert företag vara med och bidra?

På vilket sätt vill ert företag vara med och bidra?