COVID-19: ANPASSAT EVENEMANG

Smittsäkert genomförande av Yrkes-SM

Spridningen av covid-19 i det svenska samhället har inneburit kraftiga restriktioner för alla arrangemang. Vi vet inte hur situationen ser ut våren 2022, men utgångsläget är att vi planerar för ett smittsäkert genomförande av Yrkes-SM i Arenastaden, Växjö.

Riskbedömningar kommer att göras under hela planeringen fram till genomförandet av Yrkes-SM och vi följer naturligtvis myndigheternas rådande restriktioner och rekommendationer.

Hur evenemanget kommer att anpassas beror på hur situationen kring Covid-19 ser ut när Yrkes-SM närmar sig. Det skulle exempelvis kunna handla om att större delar av evenemanget genomförs utomhus, att antalet besökande skolklasser och allmänhet begränsas och styrs till olika dagar/tider, att ytorna disponeras med hänsyn till säkra avstånd och att det finns tydliga skyltningar om avstånd med mera.

Vi jobbar hårt för att arrangera ett säkert och tryggt Yrkes-SM för alla inblandade.

Mer detaljerad information om anpassningar och begränsningar som påverkar deltagare och besökare kommer ske löpande i takt med att vi närmar oss evenemanget.