UNDER BESÖKET- UPPTÄCK, UTFORSKA OCH PROVA PÅ

Yrkes-SM bjuder på en dag fylld med spännande upplevelser, möten och tävlingar. Genom att ge eleverna några uppgifter att jobba med under dagen skapas förutsättningar för att de på ett bra sätt ska kunna använda tiden effektivt och se till att få ut så mycket som möjligt av sitt besök.

INTERVJUA OCH UTFORSKA

Tanken med övningen är att eleverna ska intervjua ett antal personer på Yrkes-SM. Eleverna delar in sig i grupper och ska intervjua tre personer. Målet är att lära sig om yrken som verkar intressanta.

Förberedelse

Eleverna behöver förbereda sina intervjufrågor innan de kommer till Yrkes-SM. Du behöver också dela in eleverna i grupper och låta dem välja yrken att intervjua (en komplett och aktuell förteckning över yrken som deltar kommer att finnas på www.yrkessm.se). Om eleverna inte har haft möjlighet att förbereda frågorna kan de använda sig av dessa frågor.

 • Vilket gymnasieprogram gick du?
 • Vad är det bästa/sämsta med ditt yrke?
 • Vad gör du en typisk arbetsdag?
 • Varför tycker du att jag ska jobba med ditt yrke i framtiden?

Genomförande

Varje grupp får tre yrken och de ska hitta en person som arbetar med respektive yrke samt intervjua personerna. Efter Yrkes-SM samlas
eleverna och sammanställer sina resultat.

Efterdiskussionen

Exempel på frågor som man kan ta upp i klassen.

 • Vad tyckte ni om uppgiften?
 • Vad var svårt? Vad var lätt?
 • Hur gick ni tillväga?
 • Vem av de som ni intervjuade var mest
  intressant? Varför?
 • Blev ni mer/mindre intresserade av något
  yrke efter att ni intervjuat det? Varför?
 • Vad hade de intervjuade gått på gymnasiet?
 • Hur många av de som intervjuades hade
  vidareutbildat sig efter gymnasiet?
 • Vad lärde ni er som ni inte visste sedan
  tidigare?
 • Skulle ni kunna tänka er att jobba med något yrke som fanns representerat på Yrkes-SM?