Utforska olika yrken

I arbetet inför Yrkes-SM-evenemanget vill vi uppmuntra barn och unga att utforska olika yrken och utmana stereotypa föreställningar och normer kring ungdomars yrkesval. Vi hoppas att Yrkeslådans innehåll kan inspirera till nya funderingar om yrken och intressen. Ta del av materialet nedan, barnboken och memoryspelet går dock inte att ladda ner digitalt.

Lycka till!

Yrkeslådan – Information till pedagoger

Gissa mitt yrke

Memoryspel