FÖRBERED ER INFÖR BESÖKET

Ska du besöka Yrkes-SM med din klass? Förbered klassen på bästa sätt för att få ut det mesta av ert besök, genom att förtydliga för eleverna varför man besöker evenemanget och vad man kan göra där. I detta PDFen nedan hittar du övningar och information att använda för att väcka tankar och funderingar kring gymnasievalet och framtiden och för att jobba med värderingar och attityder kring olika yrken. Dessutom finns stöd för hur du bäst fångar upp tankar och funderingar som kommit upp i samband med besöket.

Koppling till Läroplanen

Det finns många mål i Läroplanen som kan kopplas till samt motivera ett besök på Yrkes-SM. Raderna nedan är hämtade ur Läroplanen 2022 (Lgr22):

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt.” 

LADDA NER MATERIALET YRKESKUNSKAP SOM PDF »

Före besöket

I förberedelsefasen är tanken att låta eleverna jobba med att öppna upp, inspireras och fundera kring framtid, värderingar och attityder kring olika yrken och stundande gymnasieval. Denna del sätter också Yrkes-SM i sitt sammanhang och ger en bild över vad eleverna kan förvänta sig av besöket.

Under besöket

Yrkes-SM ger eleverna en palett av upplevelser och erfarenheter. Denna del ger eleverna konkreta mål och uppgifter att utföra under besöket vilket skapar stöd och struktur för att få ut så mycket som möjligt av besöket.

Efter besöket

Tiden efter besöket är en mycket viktig del i processen. Här ger dokumentet stöd att fånga upp de tankar som eleverna har med sig tillbaka ifrån Yrkes-SM. Detta sker dels genom att eleverna får reflektera över Yrkes-SM och de funderingar som väckts. Det innebär även att på olika sätt arbeta vidare med frågeställningar som rör framtid samt studie- och yrkesval.

Spela Yrkes-SM-Kahoot

Spela våra Kahoot med klassen för att det är roligt eller för att lära sig mer om olika yrken.

Spela Kahoot