YRKESPROGRAMMEN

Inom gymnasieskolan finns det 12 stycken nationella yrkesprogram och 6 stycken riksrekryterande yrkesutbildningar att välja mellan. Efter utbildningen på ett yrkesprogram ska det vara möjligt att börja jobba. Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasietiden. På Yrkes-SM medverkar yrken kopplade till samtliga yrkesprogram.

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

Barn- och fritidsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med barn, ungdomar och vuxna. Du får lära dig om människor i olika åldrar och med olika förutsättningar. Programmets tre inriktningar är fritid och hälsa, pedagogiskt arbete samt socialt arbete.

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

Bygg- och anläggningsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med att bygga, underhålla och göra ombyggnationer av hus och anläggningar. Programmets fem inriktningar är anläggningsfordon, mark och anläggning, husbyggnad, måleri samt plåtslageri.

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET

El- och energiprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med elinstallationer, system för automatiserad produktion, energi-, miljö- och vattenteknik eller datorer och kommunikation. Programmets fyra inriktningar är automation, dator- och kommunikationsteknik, elteknik samt energiteknik.

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET

Fordons- och transportprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med olika fordon och transporter eller med godshantering. Du får diagnostisera, reparera och ge service till olika fordon. Programmets fem inriktningar är godshantering, karosseri och lackering, lastbil och mobila maskiner, personbil samt transport.

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET

Handels- och administrationsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med handel, administration och kommunikation. Programmets två inriktningar är administrativ service samt handel och service.

HANTVERKSPROGRAMMET

Hantverksprogrammet vänder sig till dig som vill använda dina händer och arbeta med ett kreativt hantverksyrke. Du kan välja hantverk inom många olika branscher. Programmets fem inriktningar är finsnickeri, florist, frisör, textil design samt övriga hantverk.

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET

Hotell- och turismprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet. Programmets två inriktningar är hotell och konferens samt turism och resor.

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET

Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig att hantera tekniska system. Programmets fyra inriktningar är driftsäkerhet och underhåll, processteknik, produkt och maskinteknik samt svetsteknik.

NATURBRUKSPROGRAMMET

Naturbruksprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med växter, djur, mark, vatten eller skog. Programmets fyra inriktningar är djur, lantbruk, skog samt trädgård.

RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET

Restaurang- och livsmedelsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på t ex restaurang, bageri eller butik. Programmets tre inriktningar är bageri och konditori, färskvaror, delikatess och catering samt kök och servering.

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET

VVS- och fastighetsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med de tekniska system i byggnader som svarar för värme, kyla, ventilation, vatten och avlopp samt med fastighetsservice. Programmets fyra inriktningar är fastighet, kyl- och värmepumpsteknik, VVS samt ventilationsteknik.

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET

Vård- och omsorgsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Inriktningar finns på alla program utom vård- och omsorgsprogrammet.