Yrken och utställare

Antal anmälda yrken till Yrkes-SM 2022 är just nu 58 stycken! Men troligen blir det ännu fler genom gymnasiesärskolan medverkan.