Yrken och utställare

Vid senaste Yrkes-SM deltog totalt 55 stycken, 30 tävlingsyrken och 25 uppvisningsyrken. Yrkena och utställarna nedan är yrken som medverkade i Växjö 2022.