Hållbart evenemang

Yrkes-SM är ett evenemang som involverar tusentals människor, resor och transporter. Region Kronoberg har som regionalt ansvarig arrangör tagit initiativet att hållbarhetscertifiera Yrkes-SM som ”Hållbart evenemang”. Målet är att Yrkes-SM blir så hållbart som möjligt när det gäller miljö, människor och resurser – samtidigt som evenemanget ska erbjuda hållbara och inspirerande upplevelser för alla.

För att nå certifieringen ska Yrkes-SM uppnå ett antal hållbarhetskrav och även bli granskad av en oberoende revisor. Hållbarhet vägs in i varje beslut kring evenemanget.

För att hållbarhetscertifiera Yrkes-SM kommer vi till exempel att:

  • Ställa hållbarhetskrav på material och produkter hos leverantörer och samarbetspartners
  • Skapa förutsättningar för att merparten av besökarna från närområdet kan ta klimatsmart kollektivtrafik till och från evenemanget
  • Undvika engångsartiklar
  • Prioritera digital information
  • Återanvända material från tidigare Yrkes-SM
  • Utbilda medarbetare/volontärer om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är inte bara miljö. Könsneutrala yrkes- och studieval bidrar långsiktigt till en mer hållbar arbetsmarknad. Bilden till höger visar förskolebarn som gör övningar från Yrkeslådan.

Foto: Anna Nordström