Hållbart evenemang

Yrkes-SM 2024 är ett hållbarhetsdiplomerat evenemang. Det innebär att evenemanget har kartlagt målområden utifrån ett hållbarhetsperspektiv, genomfört åtgärder och genomgått en tredjepartsrevision. Diplomeringen är utfärdad av SUSA – Sustainable Standards.

Alla aktörer som är involverade i Yrkes-SM 2024 kommer att verka för ett hållbart evenemang genom att:

 • Följa relevant lagstiftning för Yrkes-SM.
 • Arbeta aktivt för att öka kunskapen och höja medvetandet kring hållbarhetsfrågor hos alla som arbetar med evenemanget.
 • Verka för att minska mängden avfall, kemikalier och farliga ämnen under hela Yrkes-SM.
 • Undvika trycksaker och prioritera digital kommunikation.
 • Säkerställa att allt avfall som uppstår tas om hand och hanteras på ett rätt och säkert sätt.
 • Återanvända så mycket material som möjligt till framtida Yrkes-SM.
 • Verka för att minska energianvändningen.
 • Ge utställare, tävlande och besökare möjlighet att bidra till ett hållbart evenemang.
 • Anpassa evenemanget så att det är tillgängligt för alla, oavsett kön, etnicitet och funktionsvariation.
 • Servera ekologisk och rättvisemärkt mat och dryck med låg klimatpåverkan.
 • Aktivt arbeta för att minska klimatpåverkan från resor och transporter genom att undvika onödiga resor och prioritera fossilfria transportsätt.
 • Sträva efter en jämn könsfördelning hos utställare, tävlande, talare och anställda.