Hållbart evenemang

Yrkes-SM 2024 är ett hållbarhetsdiplomerat evenemang. Det innebär att evenemanget har kartlagt målområden utifrån ett hållbarhetsperspektiv, genomfört åtgärder och genomgått en tredjepartsrevision. Diplomeringen är utfärdad av SUSA – Sustainable Standards.