Om Yrkes-SM

Yrkes-SM är ett evenemang som involverar tusentals människor, resor och transporter. Region Kronoberg har som regionalt ansvarig arrangör tagit initiativet att hållbarhetscertifiera Yrkes-SM som ”Hållbart evenemang”. För att nå certifieringen ska Yrkes-SM uppnå ett antal hållbarhetskrav. Hållbarhet vägs in i varje beslut kring evenemanget.

Sveriges största yrkesevenemang för unga arrangeras den 10-12 maj 2022 i Växjö.

SVERIGES STÖRSTA YRKESEVENEMANG FÖR UNGA

Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till yrkesutbildningar. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 60-tal yrken. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka evenemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få prova på olika yrken.  Yrkes-SM är stort, det totala evenemangsområdet upptar ofta en yta av ca 40 000 m².

Under Yrkes-SM kommer de bästa av de bästa tas ut till Yrkeslandslaget och får representera Sverige under kommande Yrkes-EM (EuroSkills) och Yrkes-VM (WorldSkills).

VARFÖR SKA JUST DINA ELEVER BESÖKA YRKES-SM?

Oavsett om dina elever går på mellanstadiet, högstadiet eller gymnasiet är det av stort värde för dem att besöka Yrkes-SM. Besöket kan på många sätt kopplas till läroplanen, och inte minst målet med att förse elever med underlag för att välja fortsatt utbildning.

Yrkeskluster