Evenemangsområde

Yrkes-SM är stort! Evenemangsområdet är uppdelat på sex olika ytor och på ca 30 000 m².